AKO PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ S ÚVEROM?

30 novembra, 2020

V súčasnosti žije v priemere 70 % ľudí vo vlastnenom byte, z toho zaťažených hypotékou je 27 % z nich. Najčastejším dôvod, ktorý vedie k predajú nehnuteľnosti sú zmena bydliska, sťahovanie do nového mesta, založenie rodiny, rozvod alebo aj finančné problémy s neschopnosťou splácania úveru. Ako teda predať nehnuteľnosť zaťaženú úverom?

 

Splatenie úveru

Najrýchlejším a najčastejším spôsobom je splatenie úveru z kúpnej ceny. Ako prvé je potrebné požiadať banku o súhlas s vyplatením hypotéky a vyčíslenie zostatku hypotéky. Ak si hypotéku na predávanú nehnuteľnosť berie aj kupujúci, súhlas so splatením a vyčíslenie musí predávajúci doložiť aj hypotekárnej banke kupujúceho. Údaj o presnej sume, čísle účtu a variabilnom symbole pre platbu a o čase, v ktorom je potrebné splatenie zrealizovať, sa dozviete zo súhlasu banky so splatením úveru a z vyčíslenia zostatku úveru, prípadne ďalších nákladov. Splatením vášho úveru dôjde k zániku pôvodného záložného práva, ktoré banka s vaším súhlasom vymaže najneskôr do 10 pracovných dní po splatení úveru.

Preklad záložného práva na inú nehnuteľnosť

V prípade, že vlastníte inú nehnuteľnosť bez hypotéky,  môžete presunúť záložné právo z predávanej nehnuteľnosti na túto nehnuteľnosť. Presun je možný uskutočniť aj na nehnuteľnosť, ktorá nie je vo vašom vlastníctve, no daná osoba vyjadrila súhlas s týmto úkonom. Hlavná výhoda presunu spočíva práve v tom, že sa vyhnete sankcii za predčasné splatenie a taktiež dosiahnete z predaja celú kúpnu sumu. Nehnuteľnosť, na ktorú sa chystáte preložiť záložné právo by mala  mať vyhovujúcu hodnotu pre banku, ktorú zistíte na základe znaleckého posudku. Ak hodnota inej nehnuteľnosti nie je dostatočná na celkové pokrytie, môžete zvoliť čiastočné splatenie úveru a banka umožní preklad záložného práva.

Prevzatie úveru kupujúcim

Je ojedinelým prípadom v praxi, nakoľko sa jedná o situáciu, v ktorej sa hypotekárny úver prevedie na kupujúceho, ktorý ďalej pokračuje v splácaní za rovnakých podmienok, za akých bol poskytnutý úver predchádzajúcemu klientovi. Kupujúci sa tak môže ocitnúť v nevýhode, pretože väčšina úverových podmienok bola v minulosti prísnejšia. Ak sa však situácia vyrieši spokojnosťou na oboch stranách, spolu s nehnuteľnosťou prechádza na kupujúceho aj záložné právo.

Každá situácia má svoje špecifiká, a preto vždy odporúčame využiť služby odborníka, ktorý minimalizuje zvýšené riziká prípadných právnych omylov alebo dokonca aj možných podvodov. Obráťte sa na nás a v spolupráci s našou hypotekárnou poradkyňou vyriešime ako čo najjednoduchšie predať vašu nehnuteľnosť zaťaženú úverom.